Öhman Företagsobligationsfond B utd

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 2.39 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
85.62 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.01 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Öh
Öhman Företagsobligationsfond B utd

Fonden är en räntefond med målsättning att ge investerare attraktiv riskjusterad avkastning från marknaden för företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i företagsobligationer. Fonden placerar huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt 2-4 år. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

ISIN
SE0005567237
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
12 december 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tobias Kaminsky
Förvaltat fonden sedan
6 november 2017
Öhman FonderMäster Samuelsgatan 6103 98 Stockholm
+46 20525300http://www.ohman.se/fonder
Lång ränta
122.7 %
Övrigt
2.4 %
Stadshypotek AB
4.4 %
SEBB 575
2.9 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab
2.1 %
Heimstaden Bostad AB 3.25%
2.0 %
DNB Bk ASA (no min.) 2015-without fixed maturity Floating rate
1.8 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer