Länsförsäkringar Hållbar Företagsobl

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 1.62 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
106.5 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.03 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.67 %
Varav förvaltningsavgift
0.65 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Länsförsäkringar Hållbar Företagsobl

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer. Tillgångarna ska ha en genomsnittlig duration på 0 till 6 år. Fokus ligger på att välja emittenter som arbetar strukturerat inom hållbarhetsområdet och aktivt mot hållbarhetsmål. Fonden strävar också efter att investera i gröna obligationer.

ISIN
SE0005506276
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 december 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Stefan Andersson
Förvaltat fonden sedan
16 september 2019
Länsförsäkringar Fondförvaltning ABTegeluddsvägen 11-13 Stockholm
+46 8 58840000http://www.lansforsakringar.se