JPM Euro Aggregate Bond A (dist) EUR

Ränte - euro obligationer, mix
Utveckling 1 år- 1.44 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
108.98 EUR
Kursförändring en dag
- 0.42 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.91 %
Varav förvaltningsavgift
0.7 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
JP
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) EUR

Fonden investerar minst 67% av sina totala tillgångar (exklusive likvida medel) i i Euro-denominierade räntepapper. Fonden har ingen geografisk fokus.

ISIN
LU0955580385
Kategori
Ränte - euro obligationer, mix
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
22 oktober 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Iain Stealey
Förvaltat fonden sedan
9 november 2009
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.European Bank & Business Centre 6, route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+352 34 101http://www.jpmorganassetmanagement.com
Lång ränta
88.4 %
Kort ränta
11.6 %
Övrigt
0.8 %
Germany (Federal Republic Of) 0%
8.7 %
France (Republic Of) 0%
8.3 %
Italy (Republic Of) 0.95%
6.6 %
Germany (Federal Republic Of) 3.25%
6.3 %
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.1 %
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
3.1 %
Spain (Kingdom of) 2.7%
2.2 %
Spain (Kingdom of) 0.25%
2.2 %
Italy (Republic Of) 3.85%
2.1 %
Italy (Republic Of) 1.85%
2.1 %
Belgium (Kingdom Of) 1%
1.4 %