GS Glbl Strat Inc Bd Oth Ccy Acc SEK Hdg

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 0.95 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
94.15 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.15 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.33 %
Varav förvaltningsavgift
1.2 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
90 %
GS
GS Glbl Strat Inc Bd Oth Ccy Acc SEK Hdg

Fonden investerar i publikt handlade värdepapper, valutor och finansiella derivatinstrument, huvudsakligen på de globala marknaderna för räntebärande värdepapper och valutor. Fonden är säkrad till SEK.

ISIN
LU0966010349
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 september 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Michael Swell
Förvaltat fonden sedan
26 februari 2020
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd47-49 St Stephen’s Green, Dublin 2 Dublin
Lång ränta
90.9 %
Kort ränta
8.0 %
Övrigt
1.0 %
Federal National Mortgage Association 2.5%
12.7 %
Federal National Mortgage Association 5%
5.9 %
Government National Mortgage Association 4.5%
4.5 %
Government National Mortgage Association 2.5%
3.3 %
Federal National Mortgage Association 3%
3.2 %
Federal National Mortgage Association 4%
3.1 %