Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Global, små/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 22.22 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-15)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
18.91 USD
Kursförändring en dag
+ 1.7 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
2.18 %
Varav förvaltningsavgift
2.05 %
Resultatbaserad avgift
Al
Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Fonden investerar minst 80 procent av fondens tillgångar direkt eller via derivat i aktier och motsvarande värdepapper i små bolag vars säte finns i ett land där ett bolag i indexet MSCI World Small Cap Total Return (net) har sitt säte eller vars försäljning till övervägande del skapas i dessa länder.

ISIN
LU0963586101
Kategori
Global, små/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
13 september 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Moritz Dufner
Förvaltat fonden sedan
5 november 2020
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aktier
96.9 %
Kort ränta
3.1 %

Största regioner

USA 62.5 %
Japan 10.7 %
Euroland 10.4 %
Storbritannien 5.4 %

Största branscher

Teknik
21.7 %
Industri
19.5 %
Konsument, cyklisk
13.3 %
Sjukvård
12.8 %
Finans
11.3 %
Råvaror
6.2 %