Danske Invest Nordiska Företagsobl SEK h

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 1.35 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
111.24 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.45 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.89 %
Varav förvaltningsavgift
0.78 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Da
Danske Invest Nordiska Företagsobl SEK h

Fonden investerar företrädesvis i företagsobligationer utställda av företag med hemvist eller huvudaktivitet i Norden. Upp till 25% av förmögenheten kan investeras i sk covered bonds från nordiska utgivare. Minst 75% av förmögenheten skall vara investerad i obligationer noterade i EUR, NOK, SEK eller DKK. Fonden är aktivt förvaltad och minst 50% av fondens förmögenhet skall vara investerad i obligationer av hög kreditkvalitet. Vidare skall fondens investeringar vara fördelade på 50 olika utgivare. Valutakursen är säkrad och fluktuationer i växelkurser kommer inte att påverka avkastningen.

ISIN
DK0060500262
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
9 september 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Andreas Dankel
Förvaltat fonden sedan
9 september 2013
Danske InvestParallelvej 172800 Kongens Lyngby
+45 33337171http://www.danskeinvest.dk
Lång ränta
85.9 %
Övrigt
9.1 %
Kort ränta
5.0 %
Nykredit Realkredit - Fixed Rate Resettable Contingent Capital Notes 2014-3.6.36
2.2 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.75%
2.1 %
Sirius Intl47-S FRN
2.0 %
Alfa Laval Treasury International AB 0.25%
1.5 %
Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
1.4 %
Kommunal Landspensjonkasse 4.25%
1.3 %
SpareBank 1 Ostlandet 0.88%
1.3 %
Nykredit Realkredit A/S 2.75%
1.2 %
Kemira ?200m 1.750 due 2024
1.2 %
OP Corporate Bank plc 5.75%
1.2 %