Invesco Emerging Mkt Corp Bd A SEKH Acc

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 3.25 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
111.07 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.18 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.81 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
In
Invesco Emerging Mkt Corp Bd A SEKH Acc

Fondens mål är att uppnå vinst och långsiktig kapitaltillväxt. Fonden kommer huvudsakligen att investera i skuldinstrument som har emitterats av företag på tillväxtmarknader. Fonden har en flexibel fördelningspolicy och kan tillfälligt investera upp till 100 % av tillgångarna i kontanta medel, penningmarknadsinstrument och kortfristiga obligationer. Fonden kommer att uppnå exponering via derivat (komplexa instrument), och den totala exponeringen kan uppgå till två gånger fondens värde. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.

ISIN
LU0955867592
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
18 september 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Michael Hyman
Förvaltat fonden sedan
13 oktober 2016
Invesco Management S.A.37A Avenue JF KennedyL-1855 Luxembourg
(+353) 1 4398100http://www.invescomanagementcompany.lu
Lång ränta
95.8 %
Övrigt
2.2 %
Kort ränta
2.0 %
Ecopetrol S.A. 5.38%
1.6 %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
1.5 %
Abu Dhabi National Energy Company 4.38%
1.4 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7.12%
1.3 %
Celulosa Arauco Y Constitucion 4.2%
1.2 %
Minsur Sa 6.25%
1.1 %
Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited 2.5%
1.1 %
YPF Sociedad Anonima 6.95%
1.1 %
The Republic of Paraguay 5.4%
1.1 %
Ooredoo International Finance Limited 5%
1.0 %