Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A SEKH Acc

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 3.91 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
120.69 SEK
Kursförändring en dag
- 0.08 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.27 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
In
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A SEKH Acc

Fonden är en aktiefond som kommer att investera i huvudsakligen skuldinstrument (inklusive skuldebrev som emitterats av företag och stater) i hela världen.

ISIN
LU0955867675
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
18 september 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Paul Read
Förvaltat fonden sedan
15 september 2010
Invesco Management S.A.37A Avenue JF KennedyL-1855 Luxembourg
(+353) 1 4398100http://www.invescomanagementcompany.lu
Lång ränta
60.4 %
Kort ränta
30.6 %
Övrigt
8.9 %
United States Treasury Notes 0.12%
12.3 %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
9.0 %
United States Treasury Notes 1.12%
6.3 %
United States Treasury Notes 0.12%
5.8 %
Euro Bund Future Mar 06 20
5.1 %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%
3.2 %
United States Treasury Notes 1.62%
2.8 %
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
2.6 %
United States Treasury Notes 3.12%
2.6 %
Republic of South Africa 8.75%
2.3 %