Evli Nordic Corporate Bond B SEK

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 4.46 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1120.63 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.16 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.75 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ev
Evli Nordic Corporate Bond B SEK

Placeringsfonden Evli Nordic Corporate Bond är en långräntefond för företagslån som främst placerar sina medel i lån emitterade av nordiska företag, finansinstitut och andra samfund. Fonden placerar i investment grade- och high yield-lån med kreditbetyg samt i företagslån utan kreditklassificering. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens placeringsmålsättningar.

ISIN
FI4000058862
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
23 maj 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jani Kurppa
Förvaltat fonden sedan
13 maj 2013
Evli Fondbolag Ab, StockholmsfilialAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Lång ränta
94.5 %
Kort ränta
5.2 %
Övrigt
0.2 %
Neste ?400m 1.500 due 2024
1.9 %
Stockmann Oyj Abp
1.9 %
Mowi ASA 2.15%
1.8 %
Sato Corp 1.38%
1.8 %
Telia 77 FRN
1.6 %
Dsv Panalpina A/S 1.75%
1.5 %