Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt A-Acc-USD

Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Utveckling 1 år- 1.21 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
8.25 USD
Kursförändring en dag
- 1.06 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.65 %
Varav förvaltningsavgift
1.2 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Fi
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt A-Acc-USD

Fonden är en obligationsfond med geografiskt fokus på Latinamerika, Sydostasien, Afrika, Östereuropa och Mellanöstern men kan även investera på andra marknader.

ISIN
LU0900493726
Kategori
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
12 april 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Steve Ellis
Förvaltat fonden sedan
12 april 2013
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)2a, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+ 352 250 404 2400http://www.fidelity-international.com
Lång ränta
97.6 %
Kort ränta
2.4 %
Republic of South Africa 8%
5.4 %
Indonesia (Republic of) 0.08%
4.1 %
Republic of Colombia 6%
3.4 %
Thailand (Kingdom Of) 2.12%
3.3 %
Republic of South Africa 8.75%
3.3 %
Fidelity ILF - USD A Acc
3.3 %
Republic of South Africa 7%
3.1 %
Czech (Republic of) 2.75%
3.1 %
Mexico (United Mexican States) 0%
2.8 %
Russian Federation 7.65%
2.8 %