Öhman FRN Hållbar B

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 2.2 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
98.04 SEK
Kursförändring en dag
- 0.01 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.61 %
Varav förvaltningsavgift
0.6 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
Öh
Öhman FRN Hållbar B

Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i Floating Rate Notes (FRN). FRN är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under dess löptid, vanligtvis tre månader. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet. Fonden följer vår standard för ansvarsfulla investeringar och avstår även från att investera i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt fondbolagets bedömning är oetisk. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt längst sex månader. Fondens kreditduration är normalt 2-4 år. Valutarisk säkras till svenska kronor.

ISIN
SE0005191079
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 maj 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Lars Kristian Feste
Förvaltat fonden sedan
6 december 2018
Öhman FonderMäster Samuelsgatan 6103 98 Stockholm
+46 20525300http://www.ohman.se/fonder
Lång ränta
89.1 %
Kort ränta
10.1 %
Övrigt
0.8 %
Akelius Residential Property Ab
1.4 %
AB Sagax
1.4 %
Kinnevik AB
1.3 %
Stadshypotek AB
1.3 %
DNB Bk ASA (no min.) 2015-without fixed maturity Floating rate
1.3 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab
1.2 %
VolvoCarAB 2,3% 27/02/2023
1.2 %
DnB Bank ASA
1.2 %
Ellevio AB
1.2 %
Kungsleden AB loan 101
1.2 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer