Danske Invest Euro HY Obl KL SEK h

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 9.1 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2019-12-13)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
138.67 SEK
Kursförändring en dag
- 0.76 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.14 %
Varav förvaltningsavgift
0.95 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Da
Danske Invest Euro HY Obl KL SEK h

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företrädesvis utländska obligationer och konvertibler ur det sk high yield-segmentet, dvs obligationer med lägre kreditbetyg än BBB/Baa3 (låg kreditkvalitet). Obligationerna skall som utgångspunkt vara utgivna i EUR, men upp till en tredjedel av fondens förmögenhet kan investeras i obligationer och konvertibler utgivna i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, SEK, DKK och USD. Fondens kreditrisk är hög. Fonden har en begränsad valutarisk, då merparten av förmögenheten i EUR valutasäkras i fondens basvaluta. Fonden är dock fortsatt valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor än EUR.

ISIN
DK0060486256
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
7 februari 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tom Lundsten
Förvaltat fonden sedan
7 februari 2013
Danske InvestParallelvej 172800 Kongens Lyngby
+45 33337171http://www.danskeinvest.dk
Lång ränta
94.0 %
Övrigt
4.5 %
Kort ränta
1.5 %
Telefonica Europe B V
1.4 %
Srlev Nv
1.3 %
Corral Petroleum Holdings AB
1.3 %
Fiat Chrysler Finance Europe 4.75%
1.2 %
Telecom Italia S.p.A. 3.25%
1.2 %
Telecom Italia S.p.A. 2.88%
1.2 %
Iqvia Inc 2.25%
1.1 %
Hipercor SA (Sociedad Unipersonal) 3.88%
1.1 %
USIMIT 5,75 NOTES 490630
1.1 %
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.
1.1 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer