Nordea 1 - North Amer Hi Yld Bd HB SEK

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 7.6 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-02)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
725.73 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.54 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.34 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
No
Nordea 1 - North Amer Hi Yld Bd HB SEK

En räntefond som huvudsakligen placerar i så kallade High yield-obligationer, utgivna av företag med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i Nordamerika. High yield-obligationer är utgivna av företag med låg kreditvärdighet. Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, är ca 4 år. Fonden förvaltas av Aegon, med säte i Cedar Rapids, USA. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

ISIN
LU0826400888
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 februari 2013

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
James Schaeffer
Förvaltat fonden sedan
4 december 2012
Nordea Investment Funds SA562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Lång ränta
87.4 %
Kort ränta
9.5 %
Övrigt
3.0 %
Aktier
0.1 %

Största regioner

USA 100 %
FXDFR SP TRUPS REDEEM 15/02/2040 USD 25 - Ser 2
1.1 %
HCA Inc. 5.88%
1.0 %
Cornerstone Building Brands Inc 8%
0.7 %
MERITOR INC 6.25%
0.7 %
United Rentals (North America), Inc. 5.5%
0.7 %
Level 3 Financing, Inc. 5.38%
0.6 %
CommScope Technologies LLC 6%
0.6 %
Calpine Corporation 4.5%
0.6 %
Virgin Media Sec Finance PLC 5.5%
0.6 %
Community Health Systems Incorporated 8%
0.6 %