Simplicity Global Corporate Bond A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 10.97 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
109.04 SEK
Kursförändring en dag
- 0.13 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.92 %
Varav förvaltningsavgift
0.9 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Si
Simplicity Global Corporate Bond A

Simplicity Global Corporate Bond är en lång räntefond som huvudsakligen placerar globalt i företagsobligationer och företagskrediter. Fonden placerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, investment grade, låg kreditvärdighet (high yield) eller företag som saknar kreditrating. Fondbolaget avgör fördelningen mellan investment grade, high yield och företag utan kreditrating. En genomsnittsportfölj bör i normalfallet ligga på mellan två och fem år men kommer under vissa perioder vara både längre och kortare. Den återstående löptiden för fondens placeringar kommer ej överstiga tio år. Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar. Fonden är till 100% valutassäkrad till SEK.

ISIN
SE0004926368
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 december 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henrik Tingstorp
Förvaltat fonden sedan
20 december 2012
Simplicity ABSödra Hamnvägen 12432 44 Varberg
+46 340 219500http://www.simplicity.se
Lång ränta
78.0 %
Kort ränta
13.5 %
Övrigt
8.5 %
Euro-Bobl Future 3/2020
9.9 %
Volkswagen Financial Services N.V. 0.82%
1.9 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.62%
1.5 %
Klovern AB (publ)
1.5 %
Eastern & Southern African Bank 5.38%
1.4 %
Grupo Cementos de Chihuahua S.A.B. de C.V. 5.25%
1.3 %
Groupama Assurances Mutuelles 6.38%
1.3 %
4FINANC 2205 RB
1.2 %
Municipality Finance plc 4.5%
1.2 %
VOLVO CAR AB FRN
1.2 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer