Danske Invest Tillväxtmarknadsobl SEK h

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 2.1 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-13)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
126.56 SEK
Kursförändring en dag
- 0.8 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.09 %
Varav förvaltningsavgift
0.9 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Da
Danske Invest Tillväxtmarknadsobl SEK h

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar utvecklingen för en portfölj bestående av tillväxtmarknadsobligationer. Fonden är ackumulerande. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företrädesvis stats- och företagsobligationer på tillväxtmarknaderna. Obligationerna är primärt noterade i USD eller EUR. Fonden är aktivt förvaltad. Valutakursen är säkrad och fluktuationer i växelkurser kommer inte att påverka avkastningen. Fonden kan vara behäftad med hög kreditrisk, då den kan investera i obligationer med ett lägre kreditbetyg än BBB/Baa3, dvs obligationer med låg kreditkvalitet.Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark.

ISIN
DK0060486090
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
12 december 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Bent Lystbæk
Förvaltat fonden sedan
1 juli 2013
Danske InvestParallelvej 172800 Kongens Lyngby
+45 33337171http://www.danskeinvest.dk
Lång ränta
95.0 %
Kort ränta
5.0 %
Russian Federation 4.38%
1.8 %
State of Qatar 4.5%
1.6 %
Macedonia (Republic of) 2.75%
1.4 %
1MDB Global Investments Ltd. 4.4%
1.3 %
Mongolia (Government of) 5.62%
1.3 %
Mongolia (Government of) 8.75%
1.2 %
Banque Ouest Africaine de Developpement 5%
1.1 %
Uruguay (Republic of) 4.97%
1.1 %
Republic of Colombia 3.88%
1.0 %
Republic of Colombia 4.5%
1.0 %