Allianz German Equity AT EUR

Tyskland
Utveckling 1 år+ 3.17 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
190.08 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.8 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.86 %
Varav förvaltningsavgift
1.8 %
Resultatbaserad avgift
Al
Allianz German Equity AT EUR

Vi investerar minst 75 procent av delfondens tillgångar direkt eller via derivat i aktier och motsvarande värdepapper från bolag som har sitt säte i Tyskland. Vi kan förvärva konvertibla obligationer eller warrant-indexerade obligationer samt indexcertifikat och andra certifikat vars riskprofil vanligtvis korrelerar med sådana värdepapper.

ISIN
LU0840617350
Kategori
Tyskland
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
22 oktober 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Christoph Berger
Förvaltat fonden sedan
1 juni 2017
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aktier
85.0 %
Kort ränta
15.2 %

Största regioner

Euroland 99.0 %
Europa exkl. euroland 1.0 %
Kanada 0 %
Asien tillväxt 0 %

Största branscher

Teknik
21.4 %
Finans
16.2 %
Industri
13.9 %
Konsument, cyklisk
12.0 %
Kommunikation
11.9 %
Råvaror
10.7 %