Cliens Mixfond B

Blandfond - SEK, balanserad
Utveckling 1 år+ 2.58 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
2733.93 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.16 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.79 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Cl
Cliens Mixfond B

Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som har möjlighet att placera i svenska räntebärande och svenska och internationella aktier. Fonden skall alltid ha minst 25 % investerat i båda tillgångsslagen. Fonden har som målsättning är att ge andelsägarna en god avkastning genom aktiv tillgångsallokering.

ISIN
SE0004841070
Kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 oktober 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Carl Sundblad
Förvaltat fonden sedan
31 december 2018
Cliens Kapitalförvaltning ABBirger Jarlsgatan 33111 45 Stockholm
+46 8 50650390http://www.cliens.se
Lång ränta
46.4 %
Aktier
45.9 %
Kort ränta
6.2 %
Övrigt
1.6 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 95.4 %
Storbritannien 4.6 %

Största branscher

Industri
28.2 %
Finans
20.2 %
Konsument, stabil
17.5 %
Teknik
12.0 %
Fastigheter
7.3 %
Sjukvård
5.7 %