GAM Multibond Emerging Bond EUR B

Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Utveckling 1 år+ 5.24 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-24)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
113.5 EUR
Kursförändring en dag
- 0.22 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.62 %
Varav förvaltningsavgift
1.3 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
GA
GAM Multibond Emerging Bond EUR B

Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av emittenter på tillväxtmarkanderna. För fonden är det främst Asien, östeuropa, syd- och centralamerika. Obligationerna ska vara noterade i USD. Målsättningen för fonden är att på lång sikt uppnå en avkastning som är högre än om investerignarna gjordes i värdepapper noterade i USD som är mer kreditsäkra.

ISIN
LU0806867908
Kategori
Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
6 september 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Paul McNamara
Förvaltat fonden sedan
8 mars 2019
GAM (Luxembourg) SA25, Grand RueL-1661 Luxembourg
+41 58 426 6000http://www.funds.gam.com
Lång ränta
93.5 %
Kort ränta
6.5 %
Turkey (Republic of) 5.12%
5.8 %
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.38%
5.2 %
Egypt (Arab Republic of) 7.5%
3.5 %
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.25%
3.5 %
Indonesia (Republic of) 6.75%
3.3 %
Mexico (United Mexican States) 5.55%
2.7 %
Russian Federation 5.88%
2.6 %
Petroleos Mexicanos 7.69%
2.6 %
Republic of Ecuador 7.88%
2.4 %
The Republic of Paraguay 4.62%
2.4 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer