SPP Global Solutions A

Global, mix bolag
Utveckling 1 år+ 24.66 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
372.85 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.53 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.77 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
SP
SPP Global Solutions A

SPP Global Solutions är en fossilfri aktiefond med målsättning att uppnå långsiktig meravkastning genom att investera på de globala aktiemarknaderna inkl. tillväxtmarknader. Fonden investerar i hållbara bolag som ligger i linje med FNs globala hållbarhetsmål, bolag med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar. Fonden kommer att kunna avvika betydligt från sitt jämförelseindex. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

ISIN
SE0004576452
Kategori
Global, mix bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 oktober 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Philip Ripman
Förvaltat fonden sedan
1 juni 2015
SPP Fonder ABVasagatan 10105 39 Stockholm
+46 8 6142450http://www.sppfonder.se
Aktier
99.1 %
Kort ränta
0.9 %

Största regioner

USA 47.5 %
Euroland 13.2 %
Asien tillväxt 11.4 %
Europa exkl. euroland 10.9 %

Största branscher

Industri
29.6 %
Teknik
29.4 %
Sjukvård
9.7 %
Kommunikation
7.3 %
Allmännyttigt
5.5 %
Finans
4.9 %