Allianz Flexi Asia Bond AT USD

Ränte - Asien obligationer
Utveckling 1 år- 3.42 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
11.91 USD
Kursförändring en dag
+ 0.17 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.55 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
Al
Allianz Flexi Asia Bond AT USD

Fonden investerar direkt eller via derivat i räntebärande värdepapper som emitteras eller garanteras av stater eller företag i asiatiska länder eller av företag som genererar huvuddelen av sina intäkter i ett asiatiskt land. Ryssland och Turkiet anses inte vara asiatiska länder i detta sammanhang. Delfonden kan förvärva konvertibla obligationer, inflationsindexerade instrument och räntejusteringslån.

ISIN
LU0745992494
Kategori
Ränte - Asien obligationer
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 juli 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Cheng Soon Tan
Förvaltat fonden sedan
1 november 2015
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Lång ränta
87.0 %
Kort ränta
8.5 %
Övrigt
4.6 %
Allianz SGD Income W (H2-USD)
4.5 %
Rec Ltd 5.25%
2.3 %
Power Finance Corp Ltd. 3.75%
1.8 %
Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%
1.7 %
Westwood Group Holdings Ltd. 5.38%
1.6 %
CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.88%
1.6 %
Far East Horizon Limited 4.35%
1.4 %
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.8%
1.4 %
Power Finance Corp Ltd. 4.5%
1.3 %
Sino-Ocean Land Treasure Finance I Limited 6%
1.2 %