Wells Fargo (Lux) WF-US ST HY Bd A USD A

Ränte - dollar obligationer, högrisk
Utveckling 1 år- 0.22 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
116.52 USD
Kursförändring en dag
- 1.25 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.48 %
Varav förvaltningsavgift
1.3 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
We
Wells Fargo (Lux) WF-US ST HY Bd A USD A

Fonden strävar efter en totalavkastning som består av en hög nivå löpande intäkter och värdestegring genom att under normala marknadsvillkor investera minst 80 procent av de totala tillgångarna i företagsobligationer som har en sämre kreditvärdering (dvs. är värderade sämre än Baa av Moody’s eller lägre än BBB av Standard & Poor’s eller, om de saknar värdering, anses ha jämförbar kvalitet enligt fonden), minst 75 procent av de totala tillgångarna i skuldförbindelser från amerikanska emittenter (inklusive högst 10 procent i banklån), högst 25 procent av de totala tillgångarna i amerikanska dollarnoterade skuldförbindelser från icke-amerikanska emittenter och högst 20 procent av de totala tillgångarna i tillgångssäkrade värdepapper. Amerikanska skuldförbindelser är värdepapper: (1) som emitterats av företag med säte i USA eller som bedriver en övervägande del av sin ekonomiska verksamhet i USA, eller (2) som emitteras av amerikanska myndigheter.

ISIN
LU0791592800
Kategori
Ränte - dollar obligationer, högrisk
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
29 juni 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Kevin Maas
Förvaltat fonden sedan
29 juni 2012
Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A. Luxembourg
http://www.wellsfargoworldwidefund.com
Lång ränta
92.5 %
Kort ränta
7.5 %
Bausch Health Companies Inc 6.5%
2.6 %
Southern Star Central Corp. 5.13%
2.4 %
Sirius XM Holdings Inc 3.88%
2.1 %
Blue Cube Spinco Inc 10%
2.1 %
Alcoa Nederland Holding B.V. 6.75%
2.1 %
TerraForm Power Operating, LLC 4.25%
2.0 %
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.75%
1.8 %
Sprint Corporation 7.88%
1.7 %
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.75%
1.7 %
CROWN AMERS LLC / CROWN AMERS CAP CORP VI 4.75%
1.6 %