Simplicity Företagsobligationer A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 4.3 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
129.71 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.82 %
Varav förvaltningsavgift
0.8 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Si
Simplicity Företagsobligationer A

Simplicity Företagsobligationer är en lång räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer och företagscertifikat som främst är geografiskt knutna till Norden. Fonden placerar huvudsakligen i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, investment grade, men investerar även i sådana instrument med låg eller ingen kreditrating. Den återstående löptiden för fondens placeringar är mellan noll och tio år. En genomsnittsportfölj bör i normalfallet ligga på mellan två och fem år men kommer under vissa perioder vara både längre och kortare. Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar.

ISIN
SE0004452118
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 mars 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henrik Tingstorp
Förvaltat fonden sedan
30 mars 2012
Simplicity ABSödra Hamnvägen 12432 44 Varberg
+46 340 219500http://www.simplicity.se
Lång ränta
89.8 %
Kort ränta
5.3 %
Övrigt
4.9 %
Volvofinans Bank - T2 notes
1.1 %
Nordea Bank ABP 1.47%
1.0 %
Klovern AB (publ) 4.16%
1.0 %
Nordea Bank ABP 5.25%
1.0 %
Volvo Treasury (Publ) 0.58%
0.9 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer