Öhman Företagsobligation Hållbar A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 0.47 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-02)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
119.04 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.05 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.61 %
Varav förvaltningsavgift
0.6 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Öh
Öhman Företagsobligation Hållbar A

Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i företagsobligationer, huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka företagsobligationer som väljs in i fonden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt 2 till 4 år.

ISIN
SE0004391738
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 februari 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Erika Wranegård
Förvaltat fonden sedan
29 augusti 2017
E. Öhman J:or Fonder ABMäster Samuelsgatan 6 Stockholm
+46 8 4075800http://www.ohman.se
Lång ränta
93.2 %
Kort ränta
4.5 %
Övrigt
2.3 %
Heimstaden Bostad AB EMTN Programme 14 November 2018
3.3 %
AB Sagax
3.1 %
Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)
2.3 %
Volvo Treasury (Publ) 1.5%
2.2 %
SEBB 575
2.0 %
Scania CV AB 1.12%
1.9 %
Stockholm Exergi Holding AB
1.9 %
Tryg Forsikring --- Notes 2016-26.05.46 Floating Rate
1.8 %
Stadshypotek AB (publ)
1.8 %
Spar Nord Bank A/S 1.21%
1.7 %