Allianz Income and Growth AT USD

Blandfond - dollar, balanserad
Utveckling 1 år+ 7.86 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-15)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
23.22 USD
Kursförändring en dag
+ 0.29 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.56 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Al
Allianz Income and Growth AT USD

Fonden investerar 1/3 i High-Yield företagsobligationer, 1/3 i konvertibler samt 1/3 i optioner. Fonden fokuserar på att skapa en långsiktig värdestegring. Tillgångsallokeringen kommer att variera från tid till annan utifrån portföljförvaltarens bedömning av marknaden, aktiekursrisken, räntenivåerna och deras förväntade riktning.

ISIN
LU0689472784
Kategori
Blandfond - dollar, balanserad
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
18 november 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Douglas Forsyth
Förvaltat fonden sedan
31 maj 2011
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aktier
34.4 %
Övrigt
31.4 %
Lång ränta
30.4 %
Kort ränta
3.8 %

Största regioner

USA 96.9 %
Asien tillväxt 1.5 %
Kanada 1.4 %
Mellanöstern 0.1 %

Största branscher

Teknik
30.7 %
Konsument, cyklisk
16.0 %
Kommunikation
13.7 %
Sjukvård
11.6 %
Finans
7.9 %
Industri
7.4 %