Didner & Gerge Global

Global, flexibel
Utveckling 1 år+ 3.6 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
316.22 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.4 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.6 %
Varav förvaltningsavgift
1.6 %
Resultatbaserad avgift
Di
Didner & Gerge Global

Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Lägst 80% av fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.

ISIN
SE0004167567
Kategori
Global, flexibel
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 september 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Lars Johansson
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2014
Didner & Gerge Fonder ABDragarbrunnsgatan 45 Uppsala
+46 18640540http://www.didnergerge.se
Aktier
95.7 %
Kort ränta
4.3 %

Största regioner

USA 46.5 %
Kanada 15.5 %
Euroland 10.2 %
Japan 9.5 %

Största branscher

Finans
26.1 %
Teknik
24.8 %
Industri
14.4 %
Sjukvård
12.8 %
Kommunikation
10.5 %
Konsument, cyklisk
7.3 %