Nordea 1 - Low Dur US Hi Yld Bd HB SEK

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 0.35 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
74.8 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.33 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
No
Nordea 1 - Low Dur US Hi Yld Bd HB SEK

En räntefond som huvudsakligen placerar i s.k. High yield-obligationer, utgivna av företag med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i USA. En High yield-obligation är en obligation utgiven av emittenter med låg kreditvärdighet. Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, är ca 1 år. Fonden förvaltas av MacKay Shields, baserat i New York, USA. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

ISIN
LU0602537572
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 maj 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Dan Roberts
Förvaltat fonden sedan
2 mars 2011
Nordea Investment Funds SA562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Lång ränta
120.7 %
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25%
5.9 %
Reynolds Group Issuer LLC. 0%
4.6 %
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 4.25%
3.2 %
International Game Technology PLC 6.25%
3.1 %
CIT Group, Inc. 5%
3.1 %
Eldorado Resorts Inc 7%
3.0 %
Ford Motor Credit Company LLC 5.88%
2.9 %
US Airways Pass Through Trust 2010-1 6.25%
2.9 %
Iron Mountain Incorporated 4.38%
2.7 %