Fondita Sustainable Europe B

Europa, flexibel storlek bolag
Utveckling 1 år+ 14.73 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
199.5 EUR
Kursförändring en dag
- 2.67 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
2 %
Varav förvaltningsavgift
2 %
Resultatbaserad avgift
Fo
Fondita Sustainable Europe B

Fondita Sustainable Europe är en aktiefond som placerar sina medel i börsnoterade europeiska aktier, som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling. Bolag som genom sina produkter eller tjänster är optimalt positionerade för att vi skall uppnå en värld med lägre koldioxidutsläpp samt en effektivare användning av våra naturresurser. Exempelvis bolag inom förnybar energi, biobränslen, avfallshantering, vattenrengöring, återvinning, biokemikalier och energisnåla lösningar. Genom att ställa kvalitativa och kvantitativa krav på bolagen skapar vi en intressant portfölj där vi kombinerar hållbarhet med hög kvalitet. Vi tror att dessa bolag under de kommande 10 till 20 åren kommer att gynnas av en stark efterfrågan och en strukturell medvind, vilket borde resultera i en god lönsamhet. Portföljen konstrueras till följd av en noggrann och systematisk process där olika urvalsfaktorer beaktas. Portföljen har ca 30 innehav utspridda över Europa.

ISIN
FI4000024492
Kategori
Europa, flexibel storlek bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
19 maj 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Marcus Björkstén
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2019
Fondbolaget Fondita ABAleksanterinkatu 48 A, Helsinki
+358 9 6689890http://www.fondita.fi
Aktier
97.1 %
Kort ränta
2.9 %

Största regioner

Euroland 48.9 %
Europa exkl. euroland 45.3 %
Storbritannien 5.8 %
Asien 0 %

Största branscher

Industri
56.7 %
Råvaror
17.3 %
Teknik
16.5 %
Allmännyttigt
9.5 %