Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Acc

Ränte - globala obligationer
Utveckling 1 år- 4.54 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-18)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
125.24 USD
Kursförändring en dag
- 1.08 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.39 %
Varav förvaltningsavgift
1.15 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Le
Legg Mason BW Glb Oppc FI A USD Acc

Fonden är en räntefond som placerar minst två tredjedelar i globala räntepapper.

ISIN
IE00B3QFCM59
Kategori
Ränte - globala obligationer
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
6 maj 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Anujeet Sareen
Förvaltat fonden sedan
31 december 2016
Legg Mason Investments (Ireland) LimitedArthur Cox Building, Earlsfort Terrace Dublin
Lång ränta
83.3 %
Kort ränta
12.5 %
Övrigt
4.3 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
18.6 %
Poland (Republic of) 5.25%
4.1 %
Mexico (United Mexican States) 7.75%
3.1 %
Italy (Republic Of) 2.45%
3.0 %
Indonesia (Republic of) 9%
2.7 %
Mexico (United Mexican States) 8.5%
2.7 %
Mexico (United Mexican States) 8.5%
2.5 %
Republic of Colombia 6%
2.5 %
Goldman Sachs Group, Inc. 1.01%
2.3 %
Bank of America Corporation 4.08%
2.2 %