Fidelity Asian Bond A-Acc-USD

Ränte - Asien obligationer
Utveckling 1 år+ 4.98 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
15.11 USD
Kursförändring en dag
- 1.1 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.06 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
Fi
Fidelity Asian Bond A-Acc-USD

Minst 70 procent investeras i högkvalitativa obligationer från emittenter med huvudsaklig verksamhet i Asien. Fonden får investera utanför fondens huvudsakliga geografiska områden, marknadssektorer, industrier eller tillgångsklasser.

ISIN
LU0605512275
Kategori
Ränte - Asien obligationer
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
18 april 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Eric Yung Wong
Förvaltat fonden sedan
2 januari 2017
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)2a, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+ 352 250 404 2400http://www.fidelity-international.com
Lång ränta
107.2 %
Övrigt
0.6 %
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%
4.0 %
Heungkuk Life Insurance Co. Ltd 4.47%
2.9 %
POSCO 2.75%
2.1 %
Semiconductor Manufacturing International Corporation 2.69%
2.1 %
Bharti Airtel Limited 4.38%
2.1 %
CSSC CAPITAL 2015 LIMITED 2.5%
2.0 %