Cliens Räntefond Kort

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 0.66 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
107.21 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.01 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
500 SEK
Belåningsgrad
90 %
Årlig avgift
0.21 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
Cl
Cliens Räntefond Kort

Cliens Räntefond Kort är en aktivt förvaltad kort räntefond som placerar i räntebärande instrument utfärdade i svenska kronor. Högsta genomsnittliga räntebindningstid (duration) uppgår till tolv månader. Fonden lämpar sig som ett alternativ till banksparande, placering för dina likvida medel och ett tryggt alternativ då aktiemarknaden är turbulent. Fonden följer ett etiskt placeringsreglemente och undviker att placera i företag vars dominerande verksamhet härrör från områdena vapen, tobak, alkohol och pornografi.

ISIN
SE0003910298
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
31 mars 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Wilhelm Högström
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2018
Cliens Kapitalförvaltning ABBirger Jarlsgatan 33111 45 Stockholm
+46 8 50650390http://www.cliens.se
Lång ränta
95.9 %
Kort ränta
4.1 %