Cliens Sverige Fokus A

Sverige
Utveckling 1 år+ 10.3 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
286.26 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.36 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.37 %
Varav förvaltningsavgift
1.35 %
Resultatbaserad avgift
10 %
Belåningsgrad
85 %
Cl
Cliens Sverige Fokus A

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som inriktar sig på den svenska marknaden. Målsättningen är att ge en god värdemässig ökning genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket betyder att den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond. Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning.

ISIN
SE0003910314
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
31 mars 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Thomas Brodin
Förvaltat fonden sedan
1 december 2013
Cliens Kapitalförvaltning ABBirger Jarlsgatan 33111 45 Stockholm
+46 8 50650390http://www.cliens.se
Aktier
98.7 %
Kort ränta
1.3 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 95.9 %
Euroland 4.1 %

Största branscher

Industri
32.0 %
Finans
20.3 %
Teknik
13.6 %
Konsument, cyklisk
11.5 %
Konsument, stabil
9.8 %
Sjukvård
5.6 %