Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-SEK H

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 2.99 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-03)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
127.4 SEK
Kursförändring en dag
- 0.23 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.43 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Fi
Fidelity Sust Strat Bd A-Acc-SEK H

Fonden investerar i fem olika räntebärande avkastningskällor (statsobligationer, företagsobligationer, realränteobligationer, tillväxtmarknadsobligationer och högavkastande företagsobligationer, så kallade High Yield). Förvaltaren kan öka eller minska innehavet att de olika ränteslagen för att stabilisera fonden i marknadens olika faser.

ISIN
LU0594300765
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
8 mars 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan
31 augusti 2016
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)2a, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+ 352 250 404 2400http://www.fidelity-international.com
Lång ränta
86.0 %
Kort ränta
11.4 %
Övrigt
2.6 %
United States Treasury Notes 2.38%
17.2 %
Euro Bund Future June 20
4.0 %
Japan (Government Of) 0.1%
3.7 %
United States Treasury Notes 2.25%
3.6 %
Long Gilt Future Sept 20
3.1 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
3.0 %
United States Treasury Notes 0.75%
2.4 %