INVL Emerging Europe Bond

Ränte - Östeuropa obligationer
Utveckling 1 år- 3.21 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
42.18 EUR
Kursförändring en dag
- 0.44 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
75 %
Årlig avgift
1.15 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
IN
INVL Emerging Europe Bond

Delfondens mål är att säkerställa en balanserad tillväxt av tillgångar. Upp till 100 procent av delfondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper i de mest framväxande europeiska staterna samt bolag som vi noggrant har valt ut. Delfonden kombinerar både riskabla (företagsobligationer) och säkra (statsobligationer) placeringar i syfte att säkerställa en smidig avkastning på investeringen.

ISIN
LTIF00000468
Kategori
Ränte - Östeuropa obligationer
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
29 oktober 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Regimantas Valentonis
Förvaltat fonden sedan
21 mars 2018
INVL Asset ManagementGynėjų str. 14LT-01109 Vilnius
8 700 55 959http://www.invl.com
Lång ränta
87.0 %
Kort ränta
13.0 %
Macedonia (Republic of) 5.62%
7.8 %
Maxima Grupe UAB 3.25%
7.3 %
PPF Telecom Group 3.12%
4.6 %
Luminor Bank 1.38%
4.5 %
Ellaktor Value PLC 6.38%
4.0 %
JSC Bank of Georgia 6%
3.9 %
Aragvi Finance International Designated Activity Company 12%
3.8 %
Gaz Capital S.A. 2.95%
3.7 %
Turkey (Republic of) 4.12%
3.6 %
NE Property B.V. 2.62%
3.5 %