Norron Preserve R SEK

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 1.72 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
120.73 SEK
Kursförändring en dag
- 0.01 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.01 %
Varav förvaltningsavgift
0.8 %
Resultatbaserad avgift
10 %
Belåningsgrad
85 %
No
Norron Preserve R SEK

Fonden är en aktiv förvaltad räntefond som har fokus på nordiska räntebärande värdepapper. Investeringarna viktas mellan statsrelaterad risk och företagsobligationer. Fondens genomsnittliga duration är upp till 3 år men har även mandat att ha en negativ duration på -1 år i syfte att med stigande räntor skydda värdet på fondens innehav.

ISIN
LU0580530409
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 februari 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jan Törnstrand
Förvaltat fonden sedan
1 februari 2011
Norron ABOxtorgsgatan 4111 57 Stockholm
+46 8 555 069 40http://www.norron.com
Lång ränta
80.5 %
Kort ränta
17.2 %
Övrigt
2.3 %
Landshypotek Bank AB 528
3.1 %
Skandiabanken AB
2.2 %
Landshypotek Bank AB 524
2.2 %
Realkredit Danmark A/S 0.8%
2.2 %
Nykredit Realkredit A/S 0.88%
2.0 %
Telenor ASA 0.5%
2.0 %
Heimstaden Bostad AB 3.25%
1.9 %
Stolt-Nielsen - (no min.) 2015-8.4.20 Floating Rate Unitary 144A/Reg S
1.8 %
Sirius Intl47-S FRN
1.8 %
Scania CV AB 1.32%
1.8 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer