Case Safe Play

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 2.94 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
131.19 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.03 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
15 %
Belåningsgrad
85 %
Ca
Case Safe Play

Fondens investeringsstrategi skall huvudsakligen vara inriktad på europeiska företagskrediter med hög kreditvärdighet men kan även investera i företagskrediter med låg eller ingen kreditrating. Fondens medel ska vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (inklusive Exchange Traded Funds) samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning.

ISIN
SE0003723808
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
3 januari 2011

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tom Andersson
Förvaltat fonden sedan
3 januari 2011
Case Kapitalförvaltning ABBox 5352 Stockholm
+46 8 6620690http://www.casefonder.se
Lång ränta
77.4 %
Kort ränta
12.4 %
Övrigt
9.9 %
Aktier
0.4 %

Största regioner

Storbritannien 100 %

Största branscher

Finans
100 %
Svenska Handelsbanken Ab (Publ) 5.25%
1.9 %
Garfunkelux Holdco 3 SA rEGs 0% 2023-09-01
1.8 %
Walnut Bidco PLC 0.07%
1.7 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.12%
1.7 %
Nordea Bank ABP 0.05%
1.6 %
Bayport social bond 2019_2022 II
1.5 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.06%
1.5 %
Catena Media Public Limited Company 0.06%
1.5 %
Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)
1.5 %
Telia Company AB 0.03%
1.3 %