UBAM Global High Yield Solution AC USD

Ränte - globala obligationer, högrisk
Utveckling 1 år+ 4.92 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
168.19 USD
Kursförändring en dag
+ 0.12 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.73 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
UB
UBAM Global High Yield Solution AC USD

Fonden erbjuder en likvid exponering mot high yield emittenter av företagsobligationer i Europa och USA. Ränterisken är låg eftersom durationen är mellan 0-2 år. Fonden ger investerare exponering mot 175 av de mest likvida emittenterna utanför investment grade segmentet. I denna andelsklass är valutarisken säkrad i förhållande till basvalutan USD.

ISIN
LU0569862351
Kategori
Ränte - globala obligationer, högrisk
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 december 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan
3 december 2010
UBP Asset Management (Europe) S.A.287-289 route d'ArlonL-1150 Luxembourg
http://www.ubp.com
103.2 %
United States Treasury Notes 1.38%
6.4 %
United States Treasury Notes 1.75%
5.0 %
United States Treasury Notes 1.12%
4.8 %
United States Treasury Notes 1.38%
4.5 %
United States Treasury Notes 1.38%
4.2 %
United States Treasury Notes 1.75%
4.1 %
United States Treasury Notes 1.75%
4.0 %
United States Treasury Notes 1.38%
4.0 %
United States Treasury Notes 1.38%
4.0 %
United States Treasury Notes 1.5%
3.8 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer