Templeton Global Ttl Ret A(acc)SEK-H1

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 10.95 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
11.06 SEK
Kursförändring en dag
- 0.09 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.41 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Te
Templeton Global Ttl Ret A(acc)SEK-H1

Fondens huvudsakliga mål är att i enlighet med en försiktig investeringspolicy maximera totalavkastningen i form av en kombination av ränteinkomster, kapitaltillväxt och valutavinster. Under normala marknadsvillkor investerar fonden i en portfölj med skuldebrev med fast och rörlig ränta samt skuldebrev från statliga, statsrelaterade eller företagsemittenter i hela världen. Fondens basvaluta är USD.

ISIN
LU0563142883
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
8 december 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Michael Hasenstab
Förvaltat fonden sedan
29 augusti 2003
Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Kort ränta
50.5 %
Lång ränta
49.5 %
Japan (Government Of) 0%
6.1 %
Japan (Government Of) 0%
4.7 %
Federal Home Loan Banks 0%
4.5 %
Japan (Government Of) 0%
4.4 %
India (Republic of) 7.68%
4.3 %
Mexico (United Mexican States) 6.5%
3.5 %
Mexico (United Mexican States) 7.25%
3.5 %
The Republic of Korea 2%
3.2 %
Japan (Government Of) 0%
2.9 %
Indonesia (Republic of) 8.38%
2.8 %