Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)SEK-H1

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år- 12.11 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
9.94 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.3 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.88 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
75 %
Te
Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)SEK-H1

Fonden investerar främst i företags- och statsobligationer emitterade i tillväxt- och utvecklingsländer, noterade i USD eller någon annan valuta. Fonden kan även investera i preferensaktier, aktier, optioner, skuldebrev, konvertibler, samt andra typer av värdepapper baserade på tillgångar eller valutor i tillväxtländer.

ISIN
LU0563142610
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
8 december 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Michael Hasenstab
Förvaltat fonden sedan
1 juni 2002
Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Lång ränta
73.0 %
Kort ränta
27.0 %

Största regioner

Afrika 100 %
Secretaria Tesouro Nacional 10%
9.7 %
Federal Home Loan Banks 0%
8.3 %
Secretaria Tesouro Nacional 0%
4.4 %
Mexico (United Mexican States) 0.08%
2.7 %
Federal Home Loan Banks 0%
2.5 %
Mexico (United Mexican States) 6.5%
2.4 %
Indonesia (Republic of)
2.3 %
India (Republic of) 7.68%
2.2 %
Indonesia (Republic of) 5.62%
2.1 %
Brazil (Federative Republic) 10%
2.1 %