Danske Invest Globala Realräntor SEK h

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 4.54 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-30)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
135.43 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.07 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.69 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Da
Danske Invest Globala Realräntor SEK h

Fonden är en aktivt förvaltad global realräntefond och investerar primärt i realränteobligationer utställda och/eller garanterade av en eller flera OECD-länder. Fonden är aktivt förvaltad. Valutakursen är säkrad och fluktuationer i växelkurser kommer inte att påverka avkastningen.

ISIN
DK0060485605
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 september 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Thor Christensen
Förvaltat fonden sedan
1 december 2008
Danske InvestParallelvej 172800 Kongens Lyngby
+45 33337171http://www.danskeinvest.dk
Lång ränta
101.2 %
United States Treasury Notes 0.12%
10.3 %
United States Treasury Notes 0.41%
8.6 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.38%
5.6 %
France (Republic Of)
5.6 %
United States Treasury Notes 0.12%
4.3 %
United States Treasury Bonds 1%
4.2 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%
4.1 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%
3.9 %
United States Treasury Bonds 2.12%
3.6 %
United States Treasury Notes 0.75%
3.4 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer