Allianz US High Yield AM USD

Ränte - dollar obligationer, högrisk
Utveckling 1 år- 9.13 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
6.52 USD
Kursförändring en dag
- 0.27 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.24 %
Varav förvaltningsavgift
1.19 %
Resultatbaserad avgift
Al
Allianz US High Yield AM USD

Fonden investerar i amerikanska noterade företagsobligationer utgivna av noterade bolag. 20% av fondens tillgångar kan investera i bolag som är nominerade i andra valutor än USD. Investeringsstrategin är fokuserad på att generera en långsiktig värdestegring genom att primärt investera i amerikanska företagsobligationer med en rating just under investment grade.

ISIN
LU0516397667
Kategori
Ränte - dollar obligationer, högrisk
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 augusti 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Douglas Forsyth
Förvaltat fonden sedan
2 augusti 2010
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Lång ränta
97.1 %
Kort ränta
2.7 %
Aktier
0.2 %

Största regioner

USA 100 %

Största branscher

Industri
98.4 %
Konsument, cyklisk
1.6 %
Allianz American Income W9 USD
2.3 %
T-Mobile US, Inc. 7.62%
1.7 %
Performance Food Group Company 5.5%
1.2 %
Kraft Foods Group Inc. 6.5%
1.2 %
CommScope Technologies LLC 6%
1.1 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25%
1.1 %
Ford Motor Company 9%
1.0 %
Ford Motor Company 9.62%
1.0 %
Caesars Entertainment Inc New 8.12%
1.0 %
Scientific Games International, Inc. 8.25%
1.0 %