Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD

Branschfond, ädelmetaller
Utveckling 1 år+ 37.81 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
7.37 USD
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.83 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Fr
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD

Fonden använder sig av en aktivt förvaltad investeringsstrategi och investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper emitterade av företag som ägnar sig åt guld och ädelmetaller. Företag inom guld och ädelmetaller är företag som bryter, bearbetar eller handlar med guld och andra ädelmetaller, som till exempel silver, platina och palladium, däribland företag inom finansiering av brytning och prospektering samt rörelsedrivande bolag med gruvor med lång, medellång och kort livslängd. Investeringsteamet letar efter aktier som man anser kommer att dra fördel av stigande kurser på guld och andra ädelmetaller på lång sikt.

ISIN
LU0496367417
Kategori
Branschfond, ädelmetaller
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 april 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Steve Land
Förvaltat fonden sedan
30 april 2010
Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Aktier
98.4 %
Kort ränta
1.6 %

Största regioner

Kanada 57.6 %
Australasien 20.6 %
Afrika 14.7 %
USA 4.7 %

Största branscher

Råvaror
99.8 %
Industri
0.2 %