Nordea Stratega Ränta

Ränte - SEK obligationer, företag
Utveckling 1 år+ 2.46 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
139.74 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.04 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.71 %
Varav förvaltningsavgift
0.65 %
Resultatbaserad avgift
No
Nordea Stratega Ränta

En räntefond som huvudsakligen placerar i ett urval av Nordeas räntefonder och i räntebärande värdepapper. Basen består av obligations- och korträntefonder som investerar i Sverige samt räntefonder som investerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (Investment grade). Dessutom kan fonden placera i räntefonder som investerar i obligationer med låg eller mycket låg kreditvärdighet (High yield). Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

ISIN
FI4000010525
Kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
4 maj 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Karl Hallberg
Förvaltat fonden sedan
23 juni 2020
Nordea Funds AbSatamaradankatu 500020 Helsinki
+358 9 1651http://www.nordea.fi/rahasto
Lång ränta
89.9 %
Kort ränta
9.2 %
Övrigt
1.0 %

Största regioner

Euroland 100 %
Japan 0 %
Asien 0 %
USA 0 %