Nordea 1 - US Corporate Bond HB SEK

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 6.94 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
108.09 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.95 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.04 %
Varav förvaltningsavgift
0.7 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
No
Nordea 1 - US Corporate Bond HB SEK

En räntefond som huvudsakligen placerar i företagsobligationer utgivna av företag med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i USA. Fonden placerar huvudsakligen i så kallade Investment grade-obligationer, utgivna av emittenter med en hög kreditvärdighet enligt godkänt kreditvärderingsintitut. Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, är ca 6 år. Fonden är förvaltad av MacKay Shields med säte i New York, USA. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

ISIN
LU0458980835
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 mars 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Louis Cohen
Förvaltat fonden sedan
14 januari 2010
Nordea Investment Funds SA562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Lång ränta
101.1 %
Övrigt
1.9 %
Citigroup Inc. 3.98%
1.0 %
AbbVie Inc. 2.95%
0.9 %
United States Treasury Notes 1.5%
0.9 %
Comcast Corporation 3.25%
0.8 %
Wells Fargo & Company 3.58%
0.8 %