Sensor Sverige Select

Blandfond - SEK, aggressiv
Utveckling 1 år+ 12.02 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-18)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
322.65 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.15 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.25 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Se
Sensor Sverige Select

Fonden är en blandfond som investerar i aktier och räntebärande värdepapper i Sverige. Fonden kan variera sin nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på förvaltarens syn på aktiemarknaden. Vid en mycket stark syn på aktiemarknaden har fonden hög exponering och vid en mycket svag syn har fonden låg exponering. Målet är att uppnå en värdetillväxt som över tiden överstiger fondens jämförelseindex, 50 % SIXRX + 50 % OMRX T-bill. Fondens investeringar sker genom en kombination av makroekonomisk, fundamental och teknisk analys. Först avgörs fondens önskade nettoexponering mot aktiemarknaden. Sedan avgörs önskad vikt inom respektive bransch jämfört med branschens marknadsvikt. Slutligen sker ett koncentrerat urval av aktier inom respektive bransch.

ISIN
SE0002801290
Kategori
Blandfond - SEK, aggressiv
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 november 2009

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Stefan Olofsson
Förvaltat fonden sedan
30 november 2009
Sensor Fonder ABKungsgatan 311143 Stockholm
08 400 440 50http://www.sensorfonder.se
Aktier
77.2 %
Lång ränta
15.4 %
Kort ränta
6.6 %
Övrigt
0.7 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 91.1 %
Storbritannien 4.6 %
Euroland 4.3 %
Afrika 0 %

Största branscher

Kommunikation
23.8 %
Industri
20.5 %
Finans
17.8 %
Fastigheter
10.6 %
Konsument, stabil
9.1 %
Konsument, cyklisk
8.4 %