Allianz Euro High Yield Bond A EUR

Ränte - euro obligationer, högrisk
Utveckling 1 år+ 5.94 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
116.49 EUR
Kursförändring en dag
- 0.44 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.42 %
Varav förvaltningsavgift
1.35 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Al
Allianz Euro High Yield Bond A EUR

Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en god värdeutveckling genom att dra nytta av de högre avkastningsmöjligheter som Euro High Yield-obligationsmarknaden erbjuder. Fondens tillgångar placeras i valda företagsobligationer inom segmentet High Yield (d v s. obligationer med högre avkastningspotential och risk, emitterade av företag med lägre kreditvärdighetsklassificering). Fonden gör aktiva val av obligationer med god förväntad avkastning.

ISIN
LU0482909818
Kategori
Ränte - euro obligationer, högrisk
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
9 februari 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Vincent Marioni
Förvaltat fonden sedan
1 september 2017
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Lång ränta
93.5 %
Kort ränta
4.1 %
Övrigt
2.4 %
Telefonica Europe B V 5.88%
1.3 %
Orano SA 3.12%
1.2 %
Inter Game Tech 4 3/4 % Notes 2015-15.2.23 Reg-S Secured Senior
1.0 %
Fiat Chrysler Finance Europe 4.75%
0.9 %
Telefonica Europe B V 3.88%
0.9 %
Allianz Strategic Bond W9 H2 EUR
0.9 %
UniCredit S.p.A. 9.38%
0.9 %
ALTICE FRANCE S.A 5.88%
0.9 %
Telecom Italia S.p.A. 3.25%
0.9 %
Progroup AG 3%
0.9 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer