Allianz Euro High Yield Bond A EUR

Ränte - euro obligationer, högrisk
Utveckling 1 år- 1.52 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-15)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
116.4 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.28 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.42 %
Varav förvaltningsavgift
1.35 %
Resultatbaserad avgift
Al
Allianz Euro High Yield Bond A EUR

Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en god värdeutveckling genom att dra nytta av de högre avkastningsmöjligheter som Euro High Yield-obligationsmarknaden erbjuder. Fondens tillgångar placeras i valda företagsobligationer inom segmentet High Yield (d v s. obligationer med högre avkastningspotential och risk, emitterade av företag med lägre kreditvärdighetsklassificering). Fonden gör aktiva val av obligationer med god förväntad avkastning.

ISIN
LU0482909818
Kategori
Ränte - euro obligationer, högrisk
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
9 februari 2010

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Vincent Marioni
Förvaltat fonden sedan
1 september 2017
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Lång ränta
91.8 %
Övrigt
4.3 %
Kort ränta
3.9 %
Allianz Strategic Bond W9 H2 Eur
1.3 %
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%
1.2 %
Telefonica Europe B V 5.875%
1.0 %
Orano Sa 3.125%
1.0 %
Altice France S.A 5.875%
0.9 %
Spcm, Sa 2%
0.9 %
Telecom Italia S.P.A. 3.25%
0.9 %
Atlantia Spa 1.625%
0.8 %
Fiat Chrysler Finance Europe 4.75%
0.8 %
Telefonica Europe B V
0.8 %