IKC Sverige Flexibel

Blandfond - SEK, flexibel
Utveckling 1 år+ 43.28 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
323.98 SEK
Kursförändring en dag
- 0.09 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.28 %
Varav förvaltningsavgift
1.2 %
Resultatbaserad avgift
20 %
IK
IKC Sverige Flexibel

Fonden är en värdepappersfond som investerar huvudsakligen på den svenska aktie- och räntemarknaden. Fonden har i utgångsläget 70 procent av medlen placerade på aktiemarknaden och 30 procent på räntemarknaden. Upp till 100 procent av fondens medel kan dock placeras på aktiemarknaden när denna anses ha gynnsamma förutsättningar för värdestegring. När förutsättningarna för aktiemarknaden bedöms som mindre gynnsamma kan fonden placera 100 procent av medlen på räntemarknaden.

ISIN
SE0003116730
Kategori
Blandfond - SEK, flexibel
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 december 2009

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Inge Knutsson
Förvaltat fonden sedan
28 december 2009
IKC Fonder ABRundelsgatan 1420312 Malmö
+46 406607000http://www.ikcfonder.se
Aktier
96.1 %
Kort ränta
3.9 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 100 %
Japan 0 %
Asien tillväxt 0 %
Europa tillväxt 0 %

Största branscher

Sjukvård
26.3 %
Kommunikation
26.3 %
Teknik
15.3 %
Konsument, cyklisk
13.2 %
Industri
8.0 %
Konsument, stabil
7.3 %