Humle Småbolagsfond

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 26.81 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
484.52 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.28 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.58 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Hu
Humle Småbolagsfond

Humle Kapitalförvaltning Småbolagsfond är en aktivt förvaltad värdepappersfond.

ISIN
SE0002229658
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 januari 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Fredrik Stenkil
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2019
Humle Kapitalförvaltning ABBiblioteksgatan 29, 6tr114 87 Stockholm
08-407 35 50http://www.humlekapitalforvaltning.se
Aktier
95.9 %
Kort ränta
4.1 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 88.3 %
Euroland 11.7 %
Japan 0 %
Asien tillväxt 0 %

Största branscher

Teknik
29.5 %
Industri
24.4 %
Fastigheter
10.3 %
Sjukvård
9.9 %
Konsument, stabil
9.6 %
Konsument, cyklisk
8.2 %