Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

Europa, småbolag
Utveckling 1 år- 2.83 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-06)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
268.87 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.14 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2.12 %
Varav förvaltningsavgift
2.05 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Al
Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

Fonden fokuserar på små och medelstora bolag på den Europeiska aktiemarknaden. Investeringsstrategin är inriktad på att ge en långsiktig kapitaltillväxt.

ISIN
LU0293315296
Kategori
Europa, småbolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 september 2009

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Heinrich Ey
Förvaltat fonden sedan
1 september 2016
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aktier
99.8 %
Kort ränta
0.2 %

Största regioner

Euroland 51.6 %
Europa exkl. euroland 24.7 %
Storbritannien 23.7 %

Största branscher

Industri
19.5 %
Teknik
17.6 %
Sjukvård
16.5 %
Finans
12.0 %
Konsument, cyklisk
10.1 %
Kommunikation
8.6 %