Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc

Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Utveckling 1 år- 5.75 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-01)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
131.01 EUR
Kursförändring en dag
- 0.09 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
2.83 %
Varav förvaltningsavgift
2.5 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
85 %
Ma
Man AHL Trend Alternative DNY H EUR Acc

Fonden är systematiskt kvantitativ och handlar på över 150 mycket likvida marknader. Fonden ger exponering mot valutor, obligationer, aktier, energi, räntor och råvaror. Fonden har mycket låg korrelation till aktier och obligationer och har möjlighet att på lång sikt förbättra en portföljs avkastnings-/riskprofil.

ISIN
LU0424370004
Kategori
Hedgefond, modellbaserad terminshandel
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
21 juli 2009

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Matthew Sargaison
Förvaltat fonden sedan
21 juli 2009
Man Group PlcRiverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3ADEC4R 3AD London
+44 (0) 20 7144 100https://www.man.com/