SEB Nordenfond Småbolag C EUR - Lux

Norden, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 19.99 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
588.64 EUR
Kursförändring en dag
- 3.36 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.37 %
Varav förvaltningsavgift
1.3 %
Resultatbaserad avgift
20 %
SE
SEB Nordenfond Småbolag C EUR - Lux

Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i aktier eller aktierelaterade instrument, med fokus på nordiska små och medelstora bolag. Investeringsområdet definieras som de aktier i Norden som utgör de nedersta 20 procenten av det totala börsvärdet, och består av ungefär 500 aktier. De svenska bolagens vikt utgör omkring 40 procent av investeringsområdets börsvikt. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se fullständigt Prospekt.

ISIN
LU0385664312
Kategori
Norden, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 juli 2009

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Per Trygg
Förvaltat fonden sedan
1 februari 2010
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
99.6 %
Kort ränta
0.4 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 86.2 %
Euroland 13.8 %
Australasien 0 %
USA 0 %

Största branscher

Industri
35.5 %
Teknik
22.2 %
Sjukvård
18.0 %
Kommunikation
13.9 %
Fastigheter
6.1 %
Finans
2.7 %